• UENIG: Ap-politiker mener biskop Olav Skjevesland opptrer illojalt overfor Kirkemøtets vedtak. Biskopen er uenig. FOTO: Arkiv

Krever biskopens avgang

Gjermund Bjørndahl Røysland i Arendal Arbeiderparti mener biskopens meninger er gått ut på dato, og krever at Skjevesland går av.