Delfiner i hopetall observert i Kristiansand

foto