TV-lisensen avvikles fra nyttår – erstattes av ny finansieringsordning