• Steinar Bergstøl Andersen (Frp) mener man bør tilby byggfag både i Søgne og Vennesla, på bekostning av tilbudet på Tangen videregående skole i Kristiansand. FOTO: Jacob Buchard

Vil ta byggfag fra Kristiansand og gi til Søgne og Vennesla

Fremskrittspartiet mener det bør være byggfag-linje begge steder, og at man heller kan nedskalere tilbudet ved Tangen videregående skole.