• Da fellesnemnda for Nye Lindesnes hadde møte fredag var disse lederne til stede f.v. stabsleder for organisasjon og personal Lena Vigeland Wilhelmsen, kommunalsjef for oppvekst Rune Bruskeland, dagens mandalsrådmann Irene Lunde, næringsutviklingssjef Kjell Rune Olsen, kommunalsjef for samfunnsutvikling Arne Wilhelmsen, stabsleder for virksomhetsstyring og økonomi Sonja Svardal og ass. rådmann Rune Stokke. Foran prosjektleder og rådmann fra 1. januar Kyrre Jordbakke. FOTO: Jarle r. Martinsen

Disse skal lede Nye Lindesnes

Rundt 2000 ansatte i den nye storkommunen Lindesnes har nå fått sine ledere – enten det er rådmann, kommunalsjefer, stabsledere eller avdelingsledere.