Stort underskudd i oppvekstsektoren: – Enkelte ansatte må bytte skole

foto