• Oversiktsbilde som viser framdriften i boligbyggingen i Ausviga i Søgne. Her er det så langt solgt 35 av 53 tomter i byggetrinn en og to. Torvefjorden båthavn ses over sundet. Den firkantede bygningen i forgrunnen er nybygde Havåsen barnehage. Med flere andre store områder klare for salg og utbygging, er det kjøpers marked på vestkanten av det som etter nyttår blir en del av storkommunen Kristiansand. FOTO: Christoffer Helleland

Massiv utbygging på «beste vestkant» i storkommunen

I Søgne ruster eiendomsutviklerne seg for folk som vil bygge og bo på vestkanten av Nye Kristiansand når ny E 39-trasé er ferdig. Vi har møtt noen av de som allerede har flyttet inn.