Representant for foreldreutvalget Trine Grimstvedt og pedagogisk leder i Læringsverkstedet barnehage på Grim, Heidi Holstein, mener foreldre viser forståelse for at snørrete barn ikke kan være i barnehagen. Representant for foreldreutvalget Trine Grimstvedt og pedagogisk leder i Læringsverkstedet barnehage på Grim, Heidi Holstein, mener foreldre viser forståelse for at snørrete barn ikke kan være i barnehagen. Foto: Bjelland, Kjartan

Ber foreldre holde snørrete barn hjemme