Kommunen må doble tilskuddet – det skaper reak­sjoner

foto