Smitte­vern­over­lege: – Hadde vaksinen vært farlig, hadde vi visst det nå