Gikk hull på tank med 1000 liter etsende væske

foto