En tilstandsrapport om fastlegesituasjonen i Agder viser at mange kommuner sliter med rekruttering av fastleger.

– Vår vurdering er at kvalitet og pasientsikkerhet er truet og rammer de svakeste sterkest, skriver Statsforvalteren.

Over halvparten av de 25 Agder-kommunene vurderer at situasjonen er kritisk, blant annet Kristiansand og Arendal. Disse to kommunene er blant de ni kommunene som ikke har noen ledige listeplasser.

Situasjonen fører blant annet til utfordringer med å få resepter, forsinkede utredninger og problemer med å utstede legeerklæringer, ifølge Statsforvalteren.

På landsbasis mangler 150.000 personer fastlege.