NORGE: Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding torsdag.

Utvalgets oppgave blir å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

– Dette gjør vi for å sikre befolkingens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Følgende personer sitter i utvalget:

  • Professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet,

  • Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø,

  • Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen,

  • Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo,

  • Advokat Vidar Strømme - fra 1.10.21 - fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette. Derfor er jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF, sier justisministeren.

Mandatet til utvalget er nærmere beskrevet slik:

  • Et sentralt tema er å vurdere om politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet.

  • Det bør videre vurderes om POD og politiet har opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF.

  • Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte bør også vurderes, inkl. om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet.

Utvalgets mandat er avgrenset mot granskingen som er igangsatt av riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker.

Utvalget skal komme med anbefalinger til tiltak for å rette opp eventuelt kritikkverdige forhold og for å unngå dette for fremtiden. Utvalget skal levere sin utredning innen seks måneder fra oppstart av arbeidet.