• – Både trafikkmessig og visuelt fremstår Festningsgata som en barriere mot Posebyen og den verneverdige trehusbebyggelsen, mener Trine Jepsen Hermansen (t.v.), Alf Petter Mollestad og Frans-Arne Stylegar, byplanleggere fra Multiconsult. FOTO: Kollstad, Reidar

Foreslår «Christian IVs plass» midt i Festningsgata

Bilister må vike plass for gående og syklende i Festningsgata. Og Christian IV-statuen skal omsider komme til sin rett.