Ikke alle like heldige i elva

De første timene av årets laksefiske i Otra ble det tatt rundt 20 laks. Men ikke alle var like heldige.