• STERKE UTFALL: Beate Helland har vært nødt til å tåle sterke utfall fra Henning Skumsvolls advokat, Boa Salvesen. Det kan ende med sak i Advokatforeningen. FOTO: Lars Hoen

Krenket av Skumsvolls advokat

Beate Helland mener hun har blitt sterkt krenket av Boa Salvesens karakteristikker av henne. Nå kan Salvesen bli klaget inn for Advokatforeningen.