• Uenighet om lønn kan i verste fall føre til streik for mannskapet på Victoria VI. FOTO: Hans Peter Bech Jensen

Uenige om lønna til Thy-Ferries-mannskapet

Dersom ikke partene blir enige innen mandag morgen, kan det bli konflikt og i verste fall streik for mannskapet.