- Fant krigsvrak i Kristiansand

Tysk krigsskip fra 2. verdenskrig skal ha blitt funnet på havbunnen utenfor Kristiansand.