• UTRETTELIG: Anne-Gerd Væting Sunde var med å starte opp det rusfrie tilbudet i Totalen i Festningsgata for fem år siden. Hver fredag stiller hun sammen med Sidsel Bergland Aas (t.v.) og Randi Pedersen på Torvet i Kristiansand for å reklamere for tilbudet. Femårsjubileet markeres med laks og blaudis. FOTO: Inger M. Witteveen

Et sted for alle

Det er så mye rus i samfunnet, mente Anne-Gerd Væting Sunde for fem år siden og tok initiativ til åpnet hus i avholdsforeningens lokaler, Totalen.