• ANKER: Viggo Kristiansen anker til Høyesterett og har anmeldt politi og påtalemyndighet. Her er han omgitt av sine advokater, Arvid Sjødin (t.v.) og Sigurd Klomsæt. FOTO: Hallgeir Oftedal, arkivfoto

Viggo Kristiansen anker til Høyesterett

Viggo Kristiansen har bedt Høyesterett vurdere om det er adgang til å overprøve avslaget fra Gjenopptakelseskommisjonen. Kommisjonen har tre ganger avslått Kristiansens ønske om ny rettssak.