Danserevolusjon i Kristiansand

Barn helt ned i femårsalderen viste frem sine nylærte danseferdigheter på Samsen fredag kveld. Danseinstruktør Raymond Brocks mener etterspørselen etter breakdanceopplæring i Kristiansand er enorm.