Skallet ned under gjengslagsmål

Politiet hadde sin fulle hyre med å løse opp i flokene.