Lagmannsretten gav rabatt

I tre forskjellige straffesaker har de tiltalte vunnet frem i lagmannsretten med ønske om redusert straff.