- Punktering et problem om vinteren

Syklister i Kristiansand punkterer på grunn av spiss strøsingel.