• Den røde markeringen viser tilbygget på toppen av Henrik Wergelandsgate 29. FOTO: Novo Arkitekter

Godtar «forbudt» sjetteetasje

Oksøy Eiendom får lov til å utvide Wergelandsgården med en sjetteetasje på 281 kvadratmeter.