Unge Høyres Jonas Myklevold (t.v) og Runar Messel Thelle i Fremskrittspartiets ungdom vil så gjerne gå i 1. maitog og kaller det intoleranse at ikke alle partier inviteres. 1.mailederen kaller dem historieløse Unge Høyres Jonas Myklevold (t.v) og Runar Messel Thelle i Fremskrittspartiets ungdom vil så gjerne gå i 1. maitog og kaller det intoleranse at ikke alle partier inviteres. 1.mailederen kaller dem historieløse Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg

De blå krever å gå i 1. maitog - får blankt nei av 1.maikomiteen