• De stiller seg i veien for kommunens planer. Helt til høyre står Ståle Selmer-Olsen (rød t-skjorte) og Christian Bakken (grønn) fra styret i Posebyen Vel. Fra venstre står Espen Isak Egeland, Martin Olsen, Odd og Olaug Søfting, Arnfinn og Randi Torjussen, Lisbeth Gundersen, Bente og Jan Stabell, Helge og Solveig Kristiansen, Anny Gjerustad, Inger Lise Hansen, Gerd Buene Mortensen, Kari Steffensen, Marit Økstad, Finn Erik Klausen og Bente Knight. FOTO: Vegard Damsgaard

Vil blokkere Posebyen-planer

Beboerne i Posebyen påklager vedtaket som innebærer at Rådhusgata bygges om for sykkeltrafikk, og at de rosa kirsebærtrærne hogges.