• Kommunalt oppnevnt representant Heidi Sandaa (t.h.) får kritikk for overraskende ha levert en advarsel til kirkevergen på et møte 3. mai. Mette Kjos-Hanssen (t.v.) er medlem av rådet. På benken bak sitter KA-direktørene Marit Halvorsen Hougsnes og Øystein Dahle. FOTO: Jarle R. Martinsen

Ga kirkeverge advarsel over bordet

Helt overraskende og over bordet fikk kirkevergen overlevert en skriftlig advarsel fra den politiske representanten i det Kirkelige Fellesråd i Mandal.