• Femte klasse på Justvik skole gjorde det godt på årets nasjonale prøver innen lesing. Skolen er en av flere mangfoldsskoler som har hatt en god utvikling de siste årene. FOTO: Geir Christian Johannessen

Oppsiktsvekkende gode resultater

Skoler i Kristiansand som tradisjonelt har gjort det svakt på nasjonale prøver er nå blant de beste.