• Ordfører Margrethe Handeland (Sp) i Hægebostad forklarer det høye avgiftsnivået delvis med at det ble nødvendig å bygge et nytt renseanlegg til erstatning for et som var over 40 år gammelt. FOTO: Espen Sand (arkiv)

Landets dyreste enda dyrere

I fjor hadde Hægebostad landets høyeste vann-, avløp og renovasjonsavgifter. Fra nyttår fikk innbyggerne et nytt avgiftssjokk.