• Assisterende fengselsleder Åsmund Steine, er bekymret over at det er stadig flere jenter som begår alvorlige forbrytelser. FOTO: Bjelland, Kjartan

– Vi tenkte aldri på at det skulle komme jenter hit

De ansatte ved Ungdomsenheten ved Bjørgvin er skremt over kriminalitetsuviklingen blant ungdom, særlig blant jenter. De unge som soner der i dag har begått svært alvorlige forbrytelser som drap og drapsforsøk. Slik var det ikke for bare få år siden.