• Vilhelm Krags hall på UiA er delvis sperret av på grunn av rasfare. FOTO: Steffen Stenersen

Sperret av UiA på grunn av rasfare innendørs

Snømengdene på taket til UiA i Kristiansand ble så store at de så seg nødt til å sperre av deler av vrimlehallen.