— Dette er veldig urettferdig. Hun får ikke en individuell vurdering av hvor mange penger hun taper i inntekt på grunn av narkolepsien og begrensningene den gir i yrkeslivet, sier pappa Leiv-Terje Arnevik.

Har har anket vedtaket om barneerstatning til Norsk pasientskadeerstatning.

Vaksinen mot svineinfluensa, Pandemrix, utløste narkolepsi med katapleksi hos Tuva. Hun er skadet for livet, og sliter med dårlig søvn, at hun plutselig sovner og kan oppleve akutt muskelsvikt på grunn av katapleksien. Hun blir trolig 44 prosent invalid.

Utgifter

Voksne som får erstatning får en individuell vurdering i hver enkelt sak. Da beregnes utgifter som de blir påført for eksempel til hjelpemidler eller andre ting de trenger for å leve så normalt som mulig. Og de får beregnet hvor mye inntekt de taper fordi de ikke kan jobbe fullt, eller ikke jobbe i det hele tatt.

Tuva er tilkjent halvannen million kroner i totalt erstatningsbeløp for såkalt tort og svie og tapte arbeidsinntekter resten av livet. Voksne på Sørlandet har fått både det dobbelte og mer enn det.

Norsk pasientskadeerstatning er enig med Arnevik og mener loven må endres.

Må økes

— Vi mener også at standarderstatningen i barneerstatningene må økes, slik at barna sikres erstatning på samme nivå som andre. Dette var noe NPE påpekte i høringsuttalelsen vår til en offentlig utredning (NOU) om standardisert personskadeerstatning som kom i 2011, skriver kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning.

Inntektstapet for barn inngår i den standardiserte erstatningen som skal dekke både menerstatning og framtidig inntektstap. F.eks. får et barn med 100 prosent skade 40 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det utgjør vel 3,5 millioner kroner.

Anbefaler økning

Nou'en hun refererer til anbefaler økning i barneerstatningen, men den anbefalingen er blitt liggende uferdig i Justisdepartementet.

I tillegg til erstatningen får også Tuva dekket utgifter som går til hjelpemidler eller andre ting hun trenger for å kompensere for narkolepsien. Utbetalingen er på godt over 800.000 kroner, men disse settes i bank og så beregnes det renteinntekter for resten av livet.

Problemet

Problemet er at myndighetene har lagt til grunn en rente på fem prosent, som ble nedjustert til fire prosent av Høyesterett i desember i fjor.

— Det fins ingen banker som gir fire prosent på innskuddet, sier Arnevik.

En fersk oversikt over innskuddsrente den kan være på under en prosent.

Forskjellen mellom den renten hun får i banken sin, og kapitaliseringsrenten er netto tap for henne.

Under behandling

— Personskadeerstatningsutvalgets utredninger underbehandling i Justis- og beredskapsdepartementet, opplyser Anne Rustad, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Utredningen omfatter forslag til endringer i reguleringen av barneerstatningen oginnspillene er tatt medi arbeidet med oppfølgingen av utredningen.

— Jeg kan ikke si noen eksakt dato for fremleggelse, skriver hun i en mail og svarer ikke på hvorfor det har tatt så lang tid.