• Oddvar Sæther, klinikksjef for psykisk helse og psykiatri og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus, beklager at han misforsto informasjon fra Helse Sør-Øst. FOTO: Reidar Kollstad

Beklager misforståelse om psykiatribygg

Ansatte på Sørlandet sykehus fikk beskjed om at prosjektet angående nytt psykiatribygg i Kristiansand var utsatt.