• Frps Ingebjørg Godskesen delte ut blomster til den første bilen hun så kjøre gratis gjennom bommen ved Hekni. Aud-Johanne Røren Strand trodde hun ble tatt i kontroll først, og ble glad da det var blomster. Grimstad-kvinnen er ikke så opptatt av bommen i Setesdal, men synes bilistene generelt betaler mer enn nok. FOTO: Sigurd Haugsgjerd

- Det er jo bare tull å ha bommer langt pokker i vold oppe i Setesdal hvor det nesten ikke er trafikk

Valgforsker Frank Aarebrot mener Frp skyter blink med å fjerne små bomstasjoner. Aps Freddy de Ruiter kaller det en gedigen avledningsmanøver.