• Gløbstad-brødrene i Søgne er psykisk utviklingshemmet, og søsteren Gudrun Gløbstad Alonso har gjennom en bpa-ordning tatt på seg ansvaret for å holde flokken samlet. Her er brødrene samlet utenfor barndomshjemmet da ordningen startet opp i mai 2012. Fra venstre Johnny, Gudrun, Erling, André, Edvard og Hroar. FOTO: Torstein Øen

Kjemper for å holde brødrene samlet

Gudrun Gløbstad Alonso frykter den psykisk utviklingshemmede brødreflokken hennes blir splittet hvis ikke Søgne kommune gir forutsigbarhet i driften av omsorgsfirmaet.