• Helse og sosialdirektør Lars Dahlen mener fastleger i Kristiansand må kunne utføre alle typer oppgaver, også å henvise til abort. I forslaget til høringsuttalelse om reservasjonsrett, ber kommunens administrasjon om at politikerne sier nei til at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. FOTO: Kjetil Reite

Vil ikke la fastlegene reservere seg

Kristiansand kommune vil ikke at fastlegene skal kunne nekte å henvise kvinner til abort. Det vil heller ikke flertallet i bystyret.