• Gruppeleder Hans Otto Lund (H) ved NOVs hovedkvarter på Dvergsnes, der det er rundt 280 p-plasser til 380 ansatte. - Motstanderne glemmer at det i dag er veldig mange trafikkbevegelser mellom NOV på Kjøita, i Høllen, Sørlandsparken og Dvergsnes, dette avtar veldig når bedriften samles på ett sted. Boligutbyggingen er størst på østsiden av byen, noe som taler for å legge arbeidsplasser i denne bydelen, sier Lund, som selv bor med utsikt over Korsvikfjorden. FOTO: Vegard Damsgaard

Vil gi NOV flere p-plasser

Gruppelederne for Høyre og Frp vil imøtekomme NOVs ønsker ved Korsvikfjorden: De er enige i at 460 parkeringsplasser til 1700 ansatte blir for lite.