• Klima- og miljøminister Tine Sundtoft venter på tur i Stortingets spørretime i en glissen sal. FOTO: Siv Dolmen

- Jeg var forberedt på et tøft kjør

— Jeg har hittil i 2014 brukt store deler av tiden på å trø vannet.