• Dersom tjenestesjef Anne Stapnes i Birkenes får det som hun vil kan ingen av kommunens ansatte fra sommeren av røyke eller snuse i arbeidstiden. FOTO: Kjartan Bjelland

Totalforbud mot tobakk i arbeidstiden

Til sommeren kan det bli forbudt å røyke og snuse i arbeidstida for alle ansatte i Birkenes kommune.