Kastet gryte med kokende vann på samboeren

Mandalitten er nå dømt til fengselstraff.