• Trafostasjonen på Graslia skal være en av de berørte enhetene til Agder Energi AS. FOTO: Kjetil nygaard

Deler av Vennesla er uten strøm

Et kraftig tordenvær med lynnedslag tok strømmen i store deler av Vennesla. Et hus er truffet av lynet.