- blir det kamp skal vi straks fram i forreste linje

Den 14. april noterer Johannes Seland bare noen få linjer i dagboken sin. Han har utelatt hva som har skjedd i løpet av dagen og starter med å forteller om hva som skjer om kvelden.