KRISTIANSAND: Jordmor Bente Melhus mener legene, ved hovedtillitsvalgt Ole Bjørn Kittang, tar feil i spørsmålet om hvem som skal ha det øverste lederansvaret.Bente Melhus er tilbudt stillingen som leder for kvinneklinikken på VAS. Men hun er ikke ønsket av Legeforeningens representant i tilsettingsutvalget.— Jeg mener jeg er kvalifisert til å lede avdelingen. Jeg er uenig i at lederen også må ha medisinskfaglig kompetanse. Legene skal fortsatt ha det medisinske ansvaret i det daglige arbeidet. Vi må spille på lag, mener Melhus. Hun har treårig sykepleierutdanning, to års utdanning som jordmor og ett års lederutdanning.- Protesten fra legene handler om prinsipper og tradisjoner. Jeg kan forstå kritikken, som ikke kommer overraskende. Legene ved VAS har nok ikke forutsatt at ledelsen ville gå inn for en slik endring av lederfunksjonen, sier Melhus som i dag får det skriftlige jobbtilbudet i posten. ALEXANDER NUPEN