MANDAL: — Hva må ikke dette koste i bortkastede penger, for en promenadebit som ikke har et eneste forklarlig fysisk behov, bortsett fra at det offentlige på sikt skal eie all tilgang til elvebredden? spør velformann Svein A. Sørensen. Han og foreningen mener en promenade kun er en forlengelse av en sykkelsti som ender på Ime.- Imefolk kan velge sykkelstien på Skinsnes, Malmø og videre inn til brokrysset. Dette fører dem like raskt og trygt til byen. Ellers har Marnaveien to brede fortau til samme bruk, samt at en kan kjøre inn i Store Elvegate like etter avkjørselen på Skårodden, skrier Sørensen i en kommentar til sentrumsplanen for Mandal.Øvrebyen Velforening mener dessuten at byråkratene kommer i alvorlig konflikt med seg selv, da en et annet sted i sentrumsplanen poengterer viktigheten av å beholde og oppruste de gjenværende allmenninger i kommunen. På strekningen fra Skårodden til St.Helenavei er det tre allmenninger.- Vi mener å ha hevd på disse allmenninger og slipprettigheter. Disse vil forsvinne ved en bygging av promenade på tvers av disse, sier Sørensen.