GRIMSTAD: Bakgrunnen er at Gjerstad kommune denne uken har gitt til kjenne at de vurderer å nekte byggetillatelse for bomstasjonen på Brokelandsheia.— Landsdelen har i lengre tid stått samlet i kampen om å få etablert bomstasjonene på E 18 så raskt som mulig, for derved å komme i gang med finansieringen. Så langt har vi mistet verdifull tid som følge av utsettelse av stortingsbehandlingen av bompengeproposisjonen, sier Knut Dannevig.- Dersom vi nå skal få ytterligere utsettelse på oppføringen av bomstasjonen som følge av «lokale» aksjoner, vil dette være svært uheldig. Først og fremst fordi det blir ytterligere utsettelse av inntektsstrømmen fra bompengeinnkrevingen, men også fordi dette kan gi en uheldig signaleffekt utad. Vår styrke i stamveiaksjonen har vært det regionale samholdet i vårt arbeid og våre krav. Hvis det nå kan virke som om det begynner å bli splid i våre prioriteringer, vil dette kunne få uheldige konsekvenser i vår kamp om raskest mulig utbygging av stamveien, sier Dannevig.Prosjektlederen for «Bedre stamvei på Sørlandet» vil derfor sterkt anmode Gjerstad kommune om ikke å skape vanskeligheter som kan forårsake forsinkelser i oppføringen av bomstasjonen.