KRISTIANSAND: — Nå har jeg etterlyst et etisk regnskap for Kristiansand lenge. Men ingenting skjer. Dette viser at noe må gjøres. Nå må det politiske flertallet våkne. Makta må ikke bare tenke fortjeneste, men også vurdere hvordan vi forvalter, sier Kjell Landmark i Miljøpartiet De Grønne.Han synes det er ynkelig at pensjonspenger forvaltes på denne måten.Flekkefjords kommunale pensjonskasse eier 5298 aksjer og Kristiansand kommunale pensjonskasse 7000 aksjer i det norske firmaet TGS-Nopec - et seismikkselskap som for tiden driver undersøkelser utenfor kysten av Vest-Sahara. Undersøkelsene er begynnelsen på marokkansk oljeutvinning i området. Raftoprisen

Frigjøringskjempen Sidi Mohammed Daddach, som i forrige uke fikk Rafto-prisen, fordømte i går det norske selskapet TGS-Nopec og alle som eier aksjer i selskapet. Han tok også opp saken med statsminister Bondevik, ettersom Folketrygdfondet er nest største aksjonær.Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara mener norske myndigheter enten må selge seg ut av selskapet eller kreve at selskapet avslutter sine engasjementer i Vest-Sahara.- FN har klart sagt at det er ulovlig for Marokko å utnytte ressursene i landet de annekterte for 27 år siden. Marokko driver stor undertrykkelse, og nå trues Vest-Sahara av en humanitær katastrofe. Da er det vondt å vite at norske offentlige penger er involvert, sier Hagen. Må ta debatten

Landmark er enig, og mener Kristiansand nå må ta samme debatt som mange har forsøkt å reise nasjonalt i forbindelse med oljefond og folketrygdfond. - Nå kommer snart nye store energifond som skal forvaltes i Kristiansand. Det haster veldig med å utarbeide etiske retningslinjer lokalt, sier Landmark.Ordfører Sigmund Kroslid (KrF) i Flekkefjord sier han vil gjøre styret i pensjonskassen kjent med kritikken som er kommet.- Om vi bør utarbeide etiske retningslinjer, kan diskuteres. Det finnes vel ikke ett selskap som ikke enkelte er kritiske til, så spørsmålet er om det er mulig å forvalte et slikt regelverk, sier han.Kroslid sier Flekkefjords pensjonskasse for tiden styres etter utelukkende økonomiske retningslinjer.