Ba ansatt utføre straffbar handling

Advokat Olav Sylte ga en ansatt beskjed om på utføre en straffbar handling. Begge er tiltalt for dokumentfalsk.