Slutter sliten etter pendling

Rune Teisrud begynte på nye seks år som sjøfartsdirektør i fjor.