• FOTO: Vegard Nekstad

Lange dager for brannmennene

Brannfolk fra store deler av Sørlandet bidrar under slokkingen av storbrannen i Froland.